Welkom bij Kom en Zie

Pasen en Pinksteren vallen in 2023 wederom niet op één dag. Gelukkig niet, want dat geeft ons vijftig dagen de tijd om iets bijzonders te doen! Tussen Pasen en Pinksteren duiken we het Johannes evangelie in. 

Het Johannes evangelie is een bijzonder evangelie waar toegankelijkheid en peilloze diepte elkaar niet uitsluiten. Vanuit een uniek perspectief kijken we naar het leven van Jezus. We komen gebeurtenissen en woorden tegen die we in geen enkel ander evangelie tegenkomen.

Het is fascinerend om dit evangelie te ontdekken en tot je door te laten dringen. We nodigen je hiervoor van harte uit en bieden je via deze website materialen die je daarbij helpen. 

Podcast. Tussen Pasen en Pinksteren komen er drie podcasts online. In deze podcasts wordt gesproken over de eigenheid van het Johannes evangelie, de context en tijd waarin Johannes leefde, maar ook over de actualiteit van het boek en de unieke manier waarop Johannes spreekt over waarheid en de Heilige Geest. Het zijn mooie gesprekken waarin je meer ontdekt over de achtergrond van het Johannes evangelie. 

Preken. De Vijftigdagentijd bestaat uit zeven zondagen waar in de deelnemende gemeenten gepreekt wordt over een bijzondere ontmoeting met Jezus. 

Kringmateriaal. Er wordt kringmateriaal beschikbaar gesteld. Dit materiaal bevat achtergrondinformatie, gespreksstof en vragen die bijdragen aan een verdiepend gesprek met kringgenoten. 

Devotionals. Last but not least: De inleidende devotionals. Voor elke doordeweekse dag is er een inleiding geschreven over een gedeelte uit Johannes. Hiermee heb je na vijftig dagen het hele evangelie gelezen. 

Al deze materialen zijn samengesteld door voorgangers van verschillende Unie / ABC-gemeenten en vind je via het menu van deze website.

 

Kom en zie - in vijftig dagen door het Johannes evangelie
Harold ten Cate


Maandag 22 mei 2023
JEZUS VOOR PILATUS


Jezus wordt voor Pilatus geleid. De Romeinse prefect zit niet op die zaak te wachten. Hij is niet geïnteresseerd in Joods-godsdienstige debatten of gevoeligheden. Daarover oordeelt het Joodse gezag zelf maar (18:31). Hij is immers geen Jood (18:35)? Hij gaat over de ordehandhaving in de provincie Judea. Pas als godsdienst politiek wordt en er oproer dreigt, wordt het zíjn zaak – en dat wilde nogal eens gebeuren (6:15; 11:48)!


‘Bent U de koning van de Joden?’ (18:33). Of Jezus Joodse wetten heeft overtreden, is voer voor theologen. Maar een Jood die zich koning noemt is voor hém! Rebellen die zichzelf tot messias uitriepen, had Pilatus vaker gedood. Josephus schildert hem als nietsontziende ijzervreter die bruut geweld niet schuwt. Johannes tekent hem als zorgvuldig rechter die een onschuldige wil beschermen. Historicus Paul Maier toont aan dat Pilatus’ positie juist rond dit proces precair was: klachten over zijn optreden hadden Rome bereikt en hij was stevig gewaarschuwd!


Zorgvuldigheid geboden! Als Jezus zegt dat zijn koninkrijk niet van deze wereld is, vraagt Pila-tus door: ‘U bent dus koning?’ (18:36-37). In plaats van op koningschap in te gaan, zegt Jezus dat Hij gekomen is om van de waarheid te getuigen. ‘Maar wat is waarheid?’ Pilatus heeft geen trek in een filosofisch debat. Hij ziet geen schuld in Jezus en pleit driemaal voor zijn onschuld (18:39; 19:4,6), zoals Petrus Hem driemaal verloochende.
Eerst mislukt de poging om Hem van-wege Pesach vrij te laten (18:39). Dan wil hij de menigte kalmeren door Jezus te geselen. Maar het baat niets: ‘Kruisig Hem!’ (19:6). Als hij wéér de zaak naar het Joodse gezag verwijst, roepen de aanklagers: ‘Hij moet sterven, omdat Hij zich de Zoon van God heeft genoemd’ (19:7).


Geschrokken verhoort Pilatus Jezus opnieuw, maar Jezus werkt niet echt mee. ‘Weet U dan niet dat ik de macht heb om U vrij te laten of U te kruisigen?’ (19:10). Het helpt niets. Een dreige-ment beslist de zaak: ‘Als u die man vrijlaat bent u geen vriend van de keizer’ (19:12). Als Pila-tus door een formele klacht zijn status als amicus Caesaris kwijtraakt, is dat zíjn dood! Pilatus kan slechts gezichtsverlies voorkomen door de menigte haar loyaliteit aan de keizer te laten betuigen. ‘Moet ik uw koning kruisigen?’ – ‘Wij hebben geen andere koning dan de keizer!’ Daar kan Pilatus mee thuiskomen. En Jezus? In vredesnaam, kruisig Hem dan maar!


Lezen: Johannes 18:28-19:16

Onlangs gepubliceerd

Kom en Zie - De Heilige Geest in Johannes

spotify  apple 

26 mei Weid mijn schapen

 

Kom en zie - in vijftig dagen door het Johannes evangelie
Teun van der Leer


Vrijdag 26 mei 2023
EEN PRACHTIGE UITSMIJTER


We zijn er bijna, maar gelukkig nog niet helemaal! In de laatste verzen van h. 20 lijkt het erop dat de evangelist zijn boek afsluit. Maar dan komt toch nog dit 21e hoofdstuk als toegift tevoorschijn en dat is goed nieuws. Het is niet voor niets uitgegroeid tot een van de bekendste verhalen over Jezus en Petrus. 

Lees meer …

25 mei Ontmoetingen, Thomas

 

Kom en zie - in vijftig dagen door het Johannes evangelie
Marco de Vos


Donderdag 25 mei 2023
OPEN DEUREN


Jezus’ leerlingen zitten binnen, met de deur dicht. Ze zijn bang, bang voor mensen die het buiten voor het zeggen hebben. Maar dan is Jezus ineens in hun midden, ondanks de dichte deuren. Hij wenst ze vrede toe en  stuurt ze op pad. Hij stuurt ze op pad zoals de Vader Hem gezonden heeft. Dus: om het verlorene te zoeken, om mensen bij God te brengen, om zonden kwijt te schelden. Dat is nu ook het mandaat van de leerlingen, zo
mogen ze op pad.

Lees meer …

24 mei Opstanding

 

Kom en zie - in vijftig dagen door het Johannes evangelie
Peter Kruijt


Woensdag 24 mei 2023
OPSTANDING


Ondertussen zijn we al een poosje met Johannes onderweg en hebben we gevoel ontwikkeld voor de taal van Johannes. Voor zijn tegenstellingen tussen licht en duisternis, geloof en ongeloof, dag en nacht, zien of niet zien. In ons gedeelte van vandaag zitten ze er allemaal in. We zijn aangekomen bij de cruciale claim van het christelijke geloof: de opstanding van Jezus Christus.

Lees meer …

23 mei Kruisiging en begrafenis

 

Kom en zie - in vijftig dagen door het Johannes evangelie
Joke Verboom


Dinsdag 23 mei 2023
KRUISIGING EN BEGRAFENIS


Jezus wordt meegenomen door Romeinse soldaten die Hem dwingen de horizontale dwarsbalk van het kruis te dragen. Jezus draagt alles Zelf, ook hier en nu. De Schedelrots biedt vandaag plaats aan 3 gekruisigden, Jezus wordt in het midden opgehangen. Zelfs nu is Hij het middelpunt. Met een soort misplaatste scepsis wordt ‘deze Koning tussen zijn volgelingen gehangen’.

Lees meer …