foto Regien 2021 kleinRegien Smit is sinds augustus 2014 voorganger van Baptistengemeente Silo in Utrecht. Daarvoor werkte ze een aantal jaren als Justitiepredikant.
Silo is een Kerk met Stip, wat wil zeggen, dat ze expliciet haar deuren opent voor mensen die vrij komen uit de gevangenis.
Door haar Rooms Katholieke achtergrond hebben de Psalmen nooit een plaats gehad in haar opvoeding.
Binnen de Pinksterbeweging, waar zij in de jaren 80 binnenwandelde, stonden de gezongen Psalmen over het algemeen voor ‘kerks’ ofwel ‘dat doen we hier toch niet’?
Het is vooral in de gevangenis en TBS kliniek, dat zij de Psalmen heeft leren waarderen.
Voor mensen in de diepste nood, wanneer de grond onder de voeten is weggeslagen, is het horen lezen van een psalm als het horen van een metgezel.
Dat deed ze als predikant dan ook veelvuldig, bij de gedetineerde op cel. Nu, in de gemeentepraktijk, is dat niet anders.

Voor persoonlijk contact ben ik bereikbaar op: 

Website: silogemeente.nl