Kringmateriaal week 3 en 4

1. Wat leer jij over God als je buiten in de natuur bent? God openbaart zich ook in het woord. Welk gedeelte in de bijbel laat jou echt iets zien van God?
2. De psalmist geeft aan zich te laten 'gezeggen' door het woord van God. Kun je een moment noemen dat jij je hebt laten 'gezeggen' door het woord? Hoe heb je dat ervaren? Hoe kijk je daar op terug?
3. De psalmist staat stil bij zijn 'verborgen zonden' en verlangt naar 'volmaaktheid'. Herken jij dat? Of vind je dit juist een vreemde zorg/vreemd verlangen?
4. Bid samen de psalm door deze psalm gezamenlijk, hardop te lezen/bidden.